Жемқорлыққа қарсы күрес- әрбір азаматтың міндеті.

Н.Ә. Назарбаев

 

«Тұран» университеті жастардың   жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі  үшін Алматы қаласы бойынша  ҚР мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы күрес Агенттігі Департаментінің  дипломымен марапатталынды.

 

Жемқорлыққа қарсы күрес саласы бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық және де басқа актілері

 

– Жемқорлыққа қарсы күрес туралы

( Қазақстан Республикасының  2015 жылдың  18  қарашасындағы № 410-V ҚРЗ).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410

 

-Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы  2015-2025жылдарға арналған стратегиясы туралы

( Қазақстан Республикасының 2014 жылдың 26 желтоқсанындағы № 986 Жарлығы).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000986

 

Жемқорлыққақарсыкүрессаласыбойынша ішкі  құқықтық және басқа да құжаттар

 

– «Тұран» университетінің академиялық саясаты

https://old.turan-edu.kz/wp-content/uploads/2017/12/acad_pol_turan-1.pdf

– Жемқорлыққа қарсы күрес қызметі туралы «Тұран» университетінің   Ережесі

– «Тұран» университеті студентінің Кодексі

https://old.turan-edu.kz/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81_18_19-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

«SANALY URPAQ»ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА “ТҰРАН” УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІНЕ ТӨЗБЕУШІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕШЕНДІ  ЖОСПАРЫ 

Skip to content