ДОКТОРАНТУРА PHD

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ

Тұран университетінің докторантурасы ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салалары үшін жоғары ғылыми білікті мамандарды элиталық даярлауды қамтамасыз етеді.

Докторлық диссертацияны дайындау жоғары ғылыми белсенділікпен, академиялық ұтқырлықпен үйлеседі және жоғары ғылыми біліктілікті – философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін докторлық диссертацияны дайындауға бағытталған.

Оқытуды жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы, оның ішінде шетелдік жетекші жоғары оқу орындарынан шақырылған шетелдік профессорлар жүргізеді.

“Тұран” университетінің докторанттары диссертациялық зерттеу жұмыстары барысында АҚШ, Франция, Германия, Швейцария, Малайзия, Қытай, Ресей және басқа елдердің жетекші ғылыми-білім беру орталықтарының шетелдік ғылыми жетекшілерінен міндетті ғылыми тағылымдамадан өтеді.

Барлық докторанттардың ғылыми зерттеулердің нәтижелерін университеттің мерзімді басылымында — ғылыми нәтижелерді жариялау үшін ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдар тізіміне кіретін “Тұран университетінің хабаршысы “ғылыми журналында жариялауға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, университет жыл сайын халықаралық ғылыми конференциялар өткізеді, олардың материалдары бойынша ISBN бар ҚР Кітап палатасында тіркелген жинақтар шығарылады. Университетте Қазақстанда да, шетелде де түрлі деңгейдегі ғылыми конференциялар туралы ақпарат бар ҒЗЖ бөлімі жұмыс істейді.

Тұран университетінің докторантураның мамандықтары:

ДОКТОРАНТУРА БАҒЫТТАРЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Білім беру саласы Дайындық бағыты Білім беру бағдарламалары Мамандану Оқу мерзімі
8D03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 8D031 Әлеуметтік ғылымдар Психология Практикалық психология 3 жыл
Әлеуметтік

психология

8D04 Бизнес, басқару және құқық 8D041 Бизнес және басқару Экономика Экономика 3 жыл
Менеджмент Менеджмент
Қаржы Қаржы
8D042 Құқық Заңтану Заңтану 3 жыл
Халықаралық құқық

ДОКТОРАНТУРАНЫҢ БАҒЫТТАРЫ МЕН ОҚУ МЕРЗІМІ

Оқу мерзімі: 3 жыл.

Оқу түрі: күндізгі.

Оқыту тілдері: қазақ, орыс.

Оқыту шарттары: оқыту мемлекеттік гранттар және ақылы негізде жүзеге асырылады.

Академиялық дәрежесі: философия докторы (PhD) (тиісті мамандық бойынша).

ДОКТОРАНТУРАҒА ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

1-кезең

Ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 3 тамызына дейін университеттің қабылдау комиссиясына қажетті құжаттар пакетін тапсыру қажет.

Докторантураға қабылдау үшін құжаттар пакеті:

 • Ректор атына өтініш;
 • Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі (қосымшаларымен дипломдар));
 • Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;
 • Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда));
 • Сурет 3×4 (6 дана).
 • № 907 бұйрығымен бекітілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама;
 • Жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;
 • Ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда).

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған тұлғалар докторантураға түсу үшін білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтуі қажет. Шет тілінде ұсынылатын жоғары білім туралы құжаттардың қазақ / орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы болуы тиіс.

2-кезең

Қабылдау емтихандары 4 тамыздан 20 тамызға дейін, қабылдау – 28 тамызға дейін өткізіледі.

Докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын докторантураның білім беру бағдарламаларына қабылдауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындары дербес жүргізеді. Бұл ретте оқуға түсуші докторантураның білім беру бағдарламалары тобы бойынша түсу емтиханын тек оқуға түсетін ЖОО-да тапсырады.

Докторантураға шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттар беріледі:

 • ағылшын тілі:

TOEFL ITP-кемінде 460

TOEFL IBT-кемінде 32

TOEFL PBT-кемінде 400

TOEFL PDT-кемінде 47

IELTS-кемінде 5.5

 • неміс тілі:

DSH (Niveau В2 / В2 деңгейі)

TestDaF-Prufung (Niveau В2 / В2 деңгейі)

 • француз тілі:

TFI-оқу және тыңдау секциялары бойынша B1 деңгейінен төмен емес

DELF-В2 деңгейі

DALF-С1 деңгейі

TCF-кемінде 400 балл

МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ТҮСУ (БІЛІМ ГРАНТЫ)

Білім беру гранты бойынша докторантураға оқуға конкурстық негізде түсу емтихандары бойынша кемінде 150 балл жинаған тұлғалар қабылданады.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ПРЕРЕКВИЗИТТЕР БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Докторантураға түсу кезінде докторантураның білім беру бағдарламасының бейіні магистратура бағдарламасымен сәйкес келмеген жағдайда докторантураға түсу үшін пререквизиттер белгіленеді. Үміткерлерге оларды өз бетінше меңгеруге және қабылдау емтиханынан өткеннен кейін ақылы негізде емтихан тапсыруға рұқсат етіледі. Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша пререквизиттер бағдарламалары тиісті кафедралармен әзірленеді.

Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша Пререквизиттер тізімі мен бағдарламасы:

Пререквизиттер бағдарламалары

Қабылдау емтихандарының сұрақтары

БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТТЕРІ

телефон – 8 727 260 40 04
e-mail – postgraduated@turan-edu.kz
410 кеңсе

Skip to content