Қазіргі жағдайда менеджменттің экономикалық дамуы менеджмент саласындағы бизнес құрылымдардың бәсекеге қабілетті артықшылықтарын қалыптастыру үшін маңызды кәсіптің бірі және жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.
“Менеджмент” Магистрлік бағдарламасы:
– әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысанындағы ұйымдарда өндірістік үдерістерді инновациялық басқару мәселелері бойынша іргелі және қолданбалы білімдерді игеру;
– мемлекеттік басқару, бизнес саласындағы менеджерлерді даярлау;
– экономиканың жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми – зерттеу секторлары үшін ғылыми кадрларды дайындау.

Академиялық дәрежесі: экономикалық ғылымдарының магистрі; экономика және бизнес магистрі
Екі түсу емтиханы:
– шет тілі бойынша;
– мамандығы бойынша.
Оқу нысаны: күндізгі
Оқыту тілдері – қазақша, орысша.
Бағыты мен оқу мерзімі:
– ғылыми-педагогикалық бағыт – 2 жыл;
– бейінді бағыт – 1 жыл.
Оқыту шарттары – оқыту мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы негізде жүргізіледі.

Магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша екі мамандану бағыты ұсынылады: “Бизнесті ұйымдастыру” және “Инновациялық менеджмент”.
“Бизнесті ұйымдастыру” – ғаламдық бизнес ортаның тұрақты өзгерістері жағдайында бизнесті жүргізу магистрлерді дайындау. Магистранттар өз ісін, кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша бизнесті ұйымдастыру саласында шешімдерін қабылдау тетіктері басқаруды оқып біледі.
“Инновациялық менеджмент” – технология, өндіріс және әлеуметтік саласындағы процестерін құру, инновацияларды енгізуді басқару үшін магистрлерді дайындау. Магистранттар ғылымда және тәжірибедегі инновациялық процестерді басқару мен инновациялық ойлауды дамытуда тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауда қажетті білімді оқып біледі.

Магистратураның бейіндік бағыты бойынша екі мамандану ұсынылады “Стратегиялық менеджмент” және “Спорттық менеджмент”.
“Стратегиялық менеджмент” – стратегиялық басқару саласындағы қазақстандық және шетелдік тәжірибелерді ескере отырып магистрлерді дайындау. Магистранттар стратегиялық менеджменттің заманауи тұжырымдамасын, компанияның стратегиясын әзірлеу үшін талдамалық құрал-жабдықтарын оқып біледі.
“Спорттық менеджмент” – спорттық менеджментт саласында магистрлерді дайындау спорт саласындағы басқару объектілерін талдау және спорттық ұйымдардың ішкі және сыртқы ортасына бағалау жүргізуге бағытталған.

– Бизнес құрылымдардағы жұмыс пен мансап зерттеуді қисындыру;
– Қазақстандық ірі бизнес менеджерлерді, шетелдік компаниялардың басшыларын, мемлекеттік құрылымдардың өкілдерін, сондай-ақ шетелдік оқытушылардың қатысуы;
– Білім беру процесінде белсенді оқыту әдістерін пайдалану: практикалық жаттығулар, кейстерді талдау, іскерлік ойындарды жүргізу, топтық жобаларда жұмыс істеу;
– Көптілдік саясатты дамыту мақсатында білім беру бағдарламасы ағылшын тілінде модульдер енгізілген.
– Ғылыми семинарлар, қазақстандық және шетелдік бизнес және мемлекеттік құрылым саласындағы алдыңғы қатарлы өкілдерінің қатысуымен.
– Әлемнің жетекші университеттерінде академиялық мобилдік алмасу бойынша студенттердің семестрлік және жылдық, онда өтілген пәндері бойынша алған білімін есепке алатын шетелдік тағылымдамаларда өту жүйесі жасақталған.
– ҚР Ұлттық ғылым академиясы институттарында ғылыми тағылымдамадан және зерттеу практикасынан өту;
– Өндірістік практиканы Қазақстанның үздік отандық және шетелдік компаниялар өтеді;
– Тыңдаушылар екі жақты бағдарламалар бойынша интеграцияланған оқу жоспары сәйкес бірден екі жоғары оқу орындарында даярлықтан өтеді. Оқыту нәтижелері бойынша түлектері дипломдарын екі университеттен алады.

– Бизнес көшбасшылық
– Инновациялық кәсіпкерлік қызмет
– Ұйымның дамуын басқару
– Инновациялық қызметтің практикалық аспектілері
– Ұлттық және халықаралық нарықтарда бизнесті ұйымдастыру,
– Экономиканың инновациялық дамуы
– Жобалау қызметінің теориясы мен тәжірибесі
– Strategic management

Сабақты тәжірибелі, жоғары білікті оқытушылар, сондай-ақ ірі қаржы және өнеркәсіптік құрылымдардың көшбасшылары, бизнес-қауымдастықтар жүргізеді Лекторлар педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін сәтті үйлестірумен қатар ғылыми басылымдарда шетелдік университеттер және басқа да ғылыми орталықтарда ғылыми мақалалар, баяндамалар, тезистер, оқу құралдары мен монографияларды жариялап тұрақты шығарып отырады. Олар жақын және алыс шет елдердегі, республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларға, байқауларға қатысады. Сондай-ақ, кафедра өкілдерінің барлығы талантты ғалымдар мен ғылыми зерттеушілер, түрлі атақтар, марапаттар, сыйлықақылар иегері:

Алшанов Рахман Алшанұлы – экономика ғылымдарының докторы, профессор, «Тұран» білім беру корпорациясының президенті, Қазақстан Республикасы ЖОО Ассоциациясының президенті, «Қазақстан Республикасының Құрметті білім қызметкері» атағының иегері, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», «Парасат» және «Халықтар достығы» ордендерінің иегері, Алматы қалалық Мәслихатының депутаты, Халықаралық инженерлік академиясының академигі, ҚР БҒМ алқа мүшесі.

Тусупова Лейла Амангелдіқызы – экономика ғылымдарының докторы, профессор, «Тұран» университетінің Сыртқы байланыс, халықаралық аккредитация жəне жоғарғы оқу орыннан кейінгі білім жөніндегі проректоры. «ҚР ғылымын дамытудағы еңбегі үшін», «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төс белгісінің иегері. Оқытатын пәндері: Экономикалық ғылым теориясы, Институционалдық экономикалық теория, Қоғамдық таңдау теориясы, Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу..

Тәменова Салтанат Сарсенбайқызы – экономика ғылымдарының кандидаты, профессор, «Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі. ҚР БҒМ «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгісінің иегері, Ғылыми қызығушылық саласы: академиялық еркіндікті кеңейту жағдайында ЖОО стратегиялық басқару. Қазақстан жоғары білім беру жүйесінде оқытушылықтан ғылым жөніндегі проректорлыққа дейінгі жұмыс тәжірибесі мол. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі магистратура бағдарламасының директоры, МВА бизнес-білім беру факультетінің қалыптасуына декан ретінде қатысушы. Бизнес-консалтинг, сондай-ақ “МҒТС ҰО”, НААР, АӨҚО Рейтингтік Агенттігі жұмыс бойынша сарапшы ретінде практикалық жұмыс тәжірибесі бар. Экономика және менеджмент саласында 50-ден аса ғылыми жарияланымдары монографиялар, оқу құралдары мен ғылыми мақалалары бар.

Құлымбетова Ләззәт Балтабайқызы – экономика ғылымдарының докторы, профессор. Қазтұтынуодағының “Тауартану және сауданы азық-түлік тауарларын ұйымдастыру” мамандығы бойынша Қарағанды кооперативтік институтын Бітірген, Халықтар достығы кооперативтік институты Мәскеу орденді, “Технология сауда процестер”. 2009 жылы докторлық диссертациясын қорғады. Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі – 30 жыл. Экономика, менеджмент саласында 80-нен астам ғылыми жарияланымдары бар, оның ішінде: 2 монография, 1 халықаралық глоссарий, 5 оқу құралы, 2 мақала импакт-факторы бар. Оқытатын пәндері: Стратегиялық менеджмент

Бекназарова Айман Төлепбергенқызы – экономика ғылымдарының кандидаты, профессор. 45-тен астам ғылыми жарияланым және оқу-әдістемелік құралдар авторы болып табылады: “Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның дамуы”, “Кәсіпорын экономикасы”, “Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру”. Оқытатын пәндері: «HR – менеджмент».

Бөкейханова Тамара Қошқарбайқызы – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент. Ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі 35 жыл. Экономика және менеджмент саласында 40-тан астам ғылыми басылымдары бар. Университет студенттер мен магистранттарына Менеджмент, Персоналды басқару, Көшбасшылық, Ұйымдастырушылық мінез-құлық пәндерінен дәріс оқиды және тәжірибелік сабақтар жүргізеді.

Боровская Ирина Леонидовна – экономика ғылымдарының кандидаты, доцент. Көптеген ғылыми және әдістемелік жарияланымдарға, Алматының көптеген жоғары оқу орындарында ғылыми-педагогикалық тәжірибеге ие. Бакалавриат және магистратура деңгейінде Бизнесті ұйымдастыру, Бизнеске кіріспе, Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, Шағын және орта бизнесті басқару, Фирманың экономикалық қауіпсіздігі және басқа да пәндерді оқытады. 2014-2015 оқу жылында Экономика факультетінің үздік эдвайзер-кураторы.

Шакирова Гүлнәр Амангелдіқызы – іскерлік әкімшілік докторы, ХАА академигі, «ID-Group» ғылыми-практикалық орталығының бас директоры. ҚР білім және ғылым министрінің білім беруді дамытуға қосқан үлесі Құрмет грамотасының иегері (маусым 2007ж.); «Атамекен» қазақстандық «PR-шы» PR-кәсіпқойларының клубының, «ZERE» корпорациясы, «CAT-corporation», «Junior Achievement Kazakhstan» ынтымақтастық және консалтингтік қолдау алғыс; «Үздік жұмыс беруші» Сенім ұлттық конкурсында 1-орын марапаты, (жобаны толық жүргізу). Бизнес-тренер, консультант, 3500-ден астам авторлық бағдарламалар мен түрлі компаниялардың қызметкерлерін оқыту үшін келесі бағыттар бойынша: “Келіссөздерді жүргізу”, “Жобаларды басқару”, “Инновациялық HR”, “АРС және практика”, “Тайм-менеджмент”, “Конфликтология”, “Психология сату/коммуникация”, “Өзгерістерді басқару”, “Көшбасшылық” және “Менеджмент” және т.б. курстардың вторы болып табылады.

Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – экономика ғылымдарының докторы, доцент, ҚР БҒМ ҒК Р.Б.Сулейменов атындағы шығыстану институты директордың ғылым бойынша орынбасары. Қазақстан Республикасы дарынды жас ғалымдарға арналған Мемлекеттік ғылыми стипендияның иегері (2006-2008 жж.), С. Е.Толыбекова атындағы сыйлықтың лауреаты (2005 ж.). ҚР БҒМ “ҚР ғылымын дамытудағы жетістіктері үшін” төсбелгісінің иегері (2016 ж.), Жас зерттеушілерге арналған экономикалық дамудың проблемалары жөніндегі халықаралық семинарды бітіргені туралы сертификат (International Seminar of Young Scholars on Economic Development Issues, GSCASS, China) (Жоғары мектебі АОН Қытай, Пекин қ., 20-тамыз-17 қыркүйек 2012 ж.); “Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру және әдістемелік жобалау негіздері” сертификат (Қазұу. әл-Фараби атындағы қазұу, 2014 ж.); “Models of Balanced Growth” сертификат (University of Washington, Seattle, Қазұту. К. И. Сатпаева, 2014 ж.) және т.б. Мына пәндер бойынша: “Қазіргі менеджмент”, “Нарықтық экономиканың негіздері”, “Инновациялық ғылыми-зерттеулерді жобалау”, ” Жобаларды басқарудағы аймақтық саясат” және т.б. қазақ және орыс тілдерінде студенттерге, магистранттарға және докторанттарға дәріс оқиды.

Исмағұлова Хадиша Уалиоллақызы – «КазСерт»Алматы» ЖШС – нің директоры, сапа жүйелерінің аудиторы (Украина сапа қауымдастығы), сапа жүйесінің менеджері (Еуропалық сапа ұйымы), сапа саласындағы басшылығының уәкілетті өкілі, сапа менеджменті жүйесінің сарапшы-аудиторы. Мына ұйымдарда аудит жүргізу жұмыстарына қатысты: ҚР Президент Кеңсесі, Президент Әкімшілігі Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі, Президент Әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі, “ҰК” Продкорпорация ” АҚ, “Қазтрансгаз” АҚ, “Казахинстрах” ЖШС және т.б.
Пәндер, тренингтер, семинарлар, курстар: Сапа менеджменті, Сапа менеджменті жүйесін енгізудің өзектілігін және т.б.

Роланд Гизе – экономика ғылымдарының докторы, профессор. Қолданбалы ғылымдар университетінің проректор Циттау/Герлих, Германия. Оқытылатын курстар: “Foreign experience of management”, “Стратегиялық контроллинг”.

Толымбек Алмаз – PhD, профессор, Дельта Халықаралық Университеті (DIU), Канада. МВА және МРА бағдарламалар профессоры. Оқытатын курстары: Strategic management, Theory and Practice of Modern Leadership, Халықаралық бизнес, Канада және АҚШ қаржы нарығы, Зерттеу әдіснамасы, Қаржылық қызмет көрсету, Адам ресурстарын басқару.

– М.В.Ломоносов атындағы Ресей Мәскеу Мемлекеттік Университеті
– Санкт-Петербург Мемлекеттік Экономикалық Университеті, Ресей
– University of Applied Sciences / Hochschule Zittau/Görlitz , Германия
– University of Pécs / Pécsi Tudományegyetem, Венгрия
– University of Economics – Varna, Болгария,
– Asia Pacific University of Technology & Innovation, Малайзия
– Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар институты, Қазақстан;
– Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің Экономика институты;
– ABC Bank Almaty Training Centre;
– ID-GROUP Халықаралық кәсіпкерлік академиясы;
– Халықаралық Көшбасшылық Институты (International Leadership Institute), Қазақстан;
– Coca-Cola Almaty Bottlers;
– Samsung Electronics Kazakhstan;
– “Сбербанк России” ЕБ АҚ;
– “Қазақстан Халық банкі” АҚ;
– “КазКоммерцбанк”АҚ;
– ҚР ҰЭМ тұтынушылардың құқықтарын қорғау Комитетінің Алматы қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау РММ жөніндегі департаменті;
– “ҚазСерт”Алматы” ЖШС

Халықаралық ынтымақтастық жаһандану және халықаралық интеграция жағдайында білім беру қызметінің маңызды құрауыштарының бірі болып табылады.
“Тұран” университеті орнатылған халықаралық байланыстар аясында шетелдік стандарттарға сай кәсіби мамандарды даярлау, дамыту, халықаралық ұйымдармен және оқу орындарымен (әріспес ЖОО-да), тағылымдамадан өту үшін бірлескен жобалармен жұмыс істеу, дәріс оқу, бизнес-тренингтер өткізу және т.б. шараларды ұйымдастыруға ұмтылады.

Сізде стипендиялық бағдарламалар мен академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысуға мүмкіндік бар:

– “Болашақ” халықаралық стипендиясы;
– ҚР БҒМ гранттары;
– Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының қорының стипендиясы;
– «UnionPay халықтық білім беру»/«Halyk Education with UnionPay» scholarship program» стипендиялық бағдарламасы;
– Chevening британ өкілдік стипендиясы;
– Fulbright стипендиясы, АҚШ;
– ERASMUS+Бағдарламасы;
– Герман академиялық алмасулар қызметі (DAAD) (German Academic Exchange Service);
– «UnionPay халықтық білім беру»/«Halyk Education with UnionPay» scholarship program» стипендиялық бағдарламасы; • Конрад Аденауэр атындағы Қор өкілдігінің стипендиялық бағдарламасы (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.), Германия;
– “MEVLANA” академиялық алмасу бағдарламасы, Түркия;
– Эдмунда Маски бағдарламасы (Muskie), АҚШ;
– “Конфуций Институтының Шәкіртақылары” бағдарламасы, Қытай;
– Endeavour Awards Халықаралық білім беру бағдарламасы, Австралия;

Сізде, халықаралық студенттік ұйымдар мен қауымдастықтар мүшесі атанып, пайдалы практикалық әлеуметтік және кәсіпкерлік тәжірибе алуғамүмкіндік бар:

– Әлеуметтік тағылымдама халықаралық бағдарламасы AIESEC;
– Кәсіпкерлік студенттік жобалардың халықаралық бағдарламасы ENACTUS;
– “Үштік Спираль” халықаралық қауымдастығы (Triple Helix).

“Тұран” университеті жетекші шетелдік серіктес-университеттермен келісімдер шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады:

– London School of Marketing, Ұлыбритания
– University of Pécs / Pécsi Tudományegyetem, Мажарстан
– Virginia International University, АҚШ
– University of Applied Sciences / Hochschule Zittau/Görlitz , Германия
– Asia Pacific University of Technology & Innovation, Малайзия
– Eastern Mediterranean University, Кипр
– Варна – Экономикалық университеті / University of Economics – Varna, Болгария
– М.В.Ломонос ат. Мәскеу Мемлекеттік Университеті / Moscow State University
– Бүкілресейлік Сыртқы Сауда Академиясы / Russian Foreign Trade Academy
– Санкт-Петербург Мемлекеттік Экономикалық Университеті / Saint-Petersburg State University of Economics
– Әлемдік Экономика және Қаржы институты / Institute of World Economics & Finance
– Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы Университеті / Financial University under the Government of the Russian Federation
– СИНЕРГИЯ Университеті, Ресей
– Әзербайжан Мемлекеттік Экономикалық Университеті /Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
– Hitit University / Hitit Üniversitesi, Түркия

«Менеджмент» (бизнесті дамытуды басқару)

Қазақстанның үздік инновациялық-кәсіпкерлік жоғары оқу орны – «Тұран» университеті мен QS World University Rankings рейтингінің нұсқасы бойынша әлемнің үздік жоғары оқу орындарының ТОП-800 құрамына кіретін Ресейдің үздік федералды университеті – Н.И. Лобачевский атындағы Нижегород мемлекеттік ұлттық университетінің (НМҰУ) қос дипломды оқытудың бірегей бағдарламаларына қош келдіңіздер.

Сізде Қазақстан мен Ресейдің екі үздік университеттерінде білім алу мүмкіндігі бар. Алдағы уақытта біздің танымал түлек – ғалым, табысты экономисті мен кәсіпкері бол.

Негізгі екпін аналитикалық дағдыларды дамытуға, инновациялық даму құралдарын іс жүзінде қолдануға, жобаларды басқаруға және шығармашылық ойлауға бағытталады.

«Тұран» университеті, қазақстан

Н.И. Лобачевский атындағы Нижегород мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, Ресей (Лобачевский университеті)

IAAR аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің халықаралық институционалдық аккредитациясы

Білім беру бағдарламаларын аккредитациялау:

«Менеджмент»

Бизнесті зерттеудің магистрлік бағдарламалары бойынша U-Multirank жаңа рейтингінің ТОП-100

«Компаниялар мен корпорациялар экономикасы» БББ ESG-ENQA білім беру сапасы кепілдігінің Еуропалық стандарттарына сәйкес аккредиттеуден өткен

«МЕНЕДЖМЕНТ» (БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫ БАСҚАРУ)

ҚОС ДИПЛОМ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША

МАГИСТРАТУРАДА ОҚУ

 

Магистр-менеджерлер келесі бағыттар бойынша оқытылады:

 • Кәсіпорындағы өндірістік үдерістерді инновациялық басқару
 • Басқару процестерін жетілдіру
 • Даму жоспарларын әзірлеу және оларды енгізу
 • Ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет

Өзінің табысты бизнесін ұйымдастыра алады және бейінді қызметті, бөлімді немесе жеке компанияны басқара алады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ ПӘНДЕРІ

«Тұран» университеті

Лобачевский университеті

 • Бизнес-көшбасшылық
 • Инновациялық кәсіпкерлік қызмет
 • Ұйымның дамуын басқару
 • Инновациялық қызметтің тәжірибелік аспектілері
 • Ұлттық және халықаралық нарықта бизнесті ұйымдастыру
 • Экономиканың инновациялық дамуы
 • Жобалау қызметінің теориясы мен практикасы
 • Strategic management
 • Нәтижелі басқару
 • Қазіргі жағдайда бизнесті басқару
 • Бизнестің инновациялық дамуын басқару
 • Кәсіпорынды басқару стратегиясы
 • Фирманың құнын бағалау және басқару
 • Қаржылық сауықтыру теориясы мен практикасы
 • Фирманың адам капиталын басқару
 • Кәсіпорында контроллингті ұйымдастыру
 • Іскерлік қарым-қатынас технологиясы
 • Бизнестің құқықтық ортасы

ПРАКТИКА ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМДАМА ОРЫНДАРЫ

«Тұран» университеті

«Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы

ҚР БҒМ Экономика институты

«Coca-Cola Almaty Bottlers» ЖШС, «ForteBank» АҚ, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ, «Ресей Жинақ Банкі» АҚ ЕБ, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ және т.б. Қазақстанның үздік компанияларында өндірістік тәжірибеден өту.

Лобачевский университеті

Нижегород облысының сауда-өнеркәсіп палатасы

Нижегород өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер қауымдастығы

Қаланың жетекші кәсіпорындары мен ұйымдары

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

 • Профильді ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің басшылары мен жетекші қызметкерлерін тарта отырып, жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы
 • Әрбір магистрантқа жеке көзқарас.
 • Қашықтықтан-модульдік оқыту.
 • Білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану
 • Оқу процесінде және бірлескен іс-шаралар аясында бизнес-қоғамдастықпен өзара әрекеттесу (дөңгелек үстелдер, конференциялар, бизнес-семинарлар)
 • Қазақстан мен Ресейдің жетекші компанияларында тағылымдамадан өту және жұмысқа орналасу
 • Әлемнің жетекші университеттерінде шетелдік тағылымдамалар жүйесі – магистранттарға семестрлік және жылдық оқудан өту мүмкіндігі
 • Зерттеу институттарында зерттеу тәжірибесі мен ғылыми тағылымдамадан өту
 • Докторантурада/аспирантурада оқуды жалғастыру

Студенттік ұйымдар қызметінде көмектесіп білім алушыларға бейімделуге, университетте өзін-өзі ашу үшін мүмкіндіктер жүзеге асыру, қоғамда дарындылығын көрсетеді, студенттерге қалай жүзеге асыруға университетте стандартты емес жобалар мен ерекше идеялар беріп, өз өмірін жан-жақты және ыңғайлы етеді. Студенттер өзін-өзі іске асыру түрлі бағыттар бойынша студенттік өмірді білдіретін синтез, жастар ұйымдары мен бірлестіктердің бизнес, журналистика, туризм, спорт, мәдениет және т. б. барлық мүмкіндігі бар.

Магистр дәрежесі сіздің мансапыңызда әр түрлі салаларда кеңінен қолдануда және мүмкіндіктердің дамуына айтарлықтай көмектеседі. менеджмент саласында кәсіпорындар, ұйымдар, Қазақстанның мемлекеттік басқару органдарыда жаңа әдістер мен технологияларды жинауды қолдана алатын, экономикалық ақпаратты өңдейтін, бизнес әртүрлі салаларында материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды басқаратын жоғары білікті магистр мамандарға сұраныс жоғары.

“Менеджмент” мамандығы бойынша магистр академиялық дәрежесі жұмысқа орналастыру үшін келесідей мүмкіндік береді:
– Ұлттық және халықаралық компанияларда орта және жоғары буынды менеджер, оның ішінде топ-менеджері;
– Ірі және орта компанияларда бизнес-аналитик;
– Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының маманы;
– Жоғары оқу орындарында және колледждерде оқытушы.

Экономикалық ғылымдарының магистрі дәрежесінің иегері (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторантурада оқуын жалғастыруға мүмкіндігі бар. Бұл маманның ғылыми-зерттеу, жобалық-экономикалық, аналитикалық, ұйымдастыру-басқару және педагогикалық қызмет саласында табысын жоғарылатуға ықпал етеді.

Выбор магистратуры Университета “Туран” по специальности 6М050700 – «Менеджмент» – это мое осознанное решение. Обучение в магистратуре запомнилось мне многими позитивными моментами.

Особенно хотелось бы отметить высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава и индивидуальный подход к каждому магистранту, а также высокое качество постановки процесса обучения. Атмосфера дружелюбия и уважения, активная жизненная позиция, прививаемая обучающимся создают основу для дальнейших творческих успехов.

Полученные знания помогли мне провести глубокие научные исследования по теме диссертации Логистика в системе управления предприятием”, результаты которых были успешно внедрены в производственные процессы предприятия, продвинуться по карьерной лестнице и стать менеджером среднего звена. Кроме того появился интерес для дальнейших научных исследований.

Хотелось бы выразить благодарность всему дружному коллективу Университета “Туран”, всего самого наилучшего и дальнейших академических достижений”.

Сакен Джуманов.
Начальник отдела логистики ТОО “Dream Technology KZ” (Группа компаний “Асем-Ай”).

Ералина Эльмира Маратовна

PhD, “Менеджмент” кафедрасының меңгерушісі, “Тұран” университеті

жұм.тел.: 8(727)2604026

E-mail: e.eralina@turan-edu.kz

Skip to content