Бұл бөлімде келесі құжаттар ұсынылған:

 • Білім беру қызметтің барлық түрлерін көрсететін ағымдағы оқу жылына арналған білім беру бағдарламалары бойынша академиялық күнтізбелер;
 • Оқытудың барлық түрлері бойынша сабақ кестесі
  • Дәрістер
  • Тәжірибелік және зертханалық сабақтар
  • On-line дәрістер
  • On-line кеңес беру
  • студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ)
  • Емтихандар
  • Қорытынды бағалау;
 • Тәжірибе
  • Бакалавриат: оқу, өндірістік, дипломалды
  • Магистратура: өндірістік, педагогикалық, зерттеу
  • Докторантура: педагогикалық, зерттеу
 • Тағылымдамалар
  • Тағылымдамалар туралы ақпарат
 • Оқу порталын пайдалануға арналған нұсқаулықтар, SOFTWARE
  • Platonus
  • Tamos
  • Adobe Connect
 • Оқу порталына кіру
  • Platonus
  • Tamos
Skip to content