Психолог мамандығы бүгінгі таңда білім беру саласында, өндірісте, қызмет көрсету саласында, әлеуметтік көмек жүйесінде, бизнес саласында және жеке тиімділікті арттыруда сұранысқа ие. Психологтар психодиагностикалық және түзету жұмыстарын, психологиялық ағарту, психологиялық кеңес беру және психотерапияны жүргізеді. Психолог-мамандарды даярлау бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес келеді және гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық, Жалпы кәсіптік цикл пәндері мен мамандану пәндері кіреді. Біздің білім алушылар оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысады, психология бойынша ғылыми үйірмелерге қатысады, ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға қатысады.

Оқу мерзімі: 4, 3, 2 жыл

Оқу тілі: қазақ, орыс

Оқыту нысаны: күндізгі, күндізгі қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып

«Психология» дайындау бағыты бойынша білім алушылар келесі білім беру бағдарламаларының бірі бойынша білім ала алады: Психология, Бизнес-психология, Балалар және жасөспірімдер психологиясы, Психологиялық кеңес беру

Оқу нәтижесі бойынша Психология / Бизнес-психология / Балалар және жасөспірімдер психологиясы / Психологиялық кеңес беру білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі

Академилық дәреже: бакалавриат

  1. Психология

“Психология” білім беру бағдарламасы психологиялық диагностика және кеңес беру дағдылары бар практикалық және әлеуметтік психология саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған. Практикалық психология саласындағы маман психологиялық орталықтарда, жеке компанияларда, қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдарда қызметін жүзеге асырады, жеке практикалық қызмет жүргізеді және т. б.

  1. Бизнес-психология

«Бизнес-психология» білім беру бағдарламасы ғылыми, экономикалық, басқарушылық ойлауды қалыптастыруға, ұйымның стратегиясын дамыту мақсатында жұмыс жүргізуге, қазіргі бизнестің ерекшеліктерін, оның көп жоспарлылығын, күрделілігі мен қарама-қайшылығын түсінуге, компания қызметіндегі адам факторының рөлін анықтау қабілетін қалыптастыруға, басшылар мен персоналдың белсенділігін кедергілерді жеңуге, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға, жоғары бәсекелестік жағдайында стреске төзімділікті арттыруға және ұйымды дамытуға бағыттауға арналған. Еңбек нарығының талаптары мен сұраныстарына байланысты бизнес-психологқа қағидатты жаңа құзыреттер қажет.

Бизнес-психолог – білім беру мекемелерінде, психологиялық орталықтарда, даму орталықтарында, кәсіптік оқыту орталықтарында, өндірістік кәсіпорындар мен бизнес-ұйымдарда, консалтингтік және кадрлық агенттіктерде қызмет ететін ғылыми және практикалық психология, ұйымдастырушылық психология, тренингтік және коучинг технологиялары саласындағы маман.

  1. Балалар мен жасөспірімдер психологиясы

«Балалар мен жасөспірімдер психологиясы» білім беру бағдарламасы бірегей және заманауи курстарды ұсынады, бұл студенттерге ұсынылған бағытта таңдаған мамандығын толық және терең игеруге мүмкіндік береді.

«Балалар мен жасөспірімдер психологиясы» БББ бойынша балалар және жасөспірімдер психологиясы, балалар мен жасөспірімдердің даму және қалыптасу заңдылықтары, жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының диагностикасы мен терапиясы, балалық шақтың нейропсихологиялық негіздері, балалар психотерапиясының негізгі бағыттары, жасөспірімдердің қалыпты және патологиялық дамуындағы мінез-құлық ерекшеліктері, балалық шақтың мәдени антропологиясы, мектепке дейінгі және мектеп мекемелеріндегі психологиялық жұмыстың ерекшеліктері, инклюзивті білім беру, балалық шақтағы психикалық жарақат психологиясы, балалар психоанализі, отбасы психологиясы мен психотерапиясы саласындағы білім, бала мен ата-ана қарым-қатынасы салалары бойынша білім мен дағдылар жүйесі қалыптастырылады.

Осы БББ бойынша білім алу білім беру және Мемлекеттік мекемелердің әртүрлі құрылымдық бөлімшелеріндегі психолог қызметінен бастап, кеңес беру және психотерапия саласында жеке практиканы жүргізуге дейінгі балалар психолог-консультанты қызметінің әртүрлі салаларында одан әрі кәсіби өсудің негізі болып табылады.

Психология:

– түрлі жас топтарының психологиялық ерекшеліктерін білу;

– жеке және топтық психологиялық кеңес беру негіздерін білу;

– практикалық психолог жұмысының түрлі бағыттарының теориялық негіздерін білу;

– психодиагностикалық құралдарды білу;

– психологияда эксперимент жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.

 

Бизнес-психология:

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі оқу үдерісінде практикалық бағытталған тәсіл болып табылады. Бағдарламаның практикалық бағдарлануын жүзеге асыру үшін оқыту үдерісіне түрлі салалардан психолог-практиктар тартылды: HR-менеджмент, Коучинг, Нейролигвистикалық бағдарламалау, персоналды бағалау және іріктеу, персоналды оқыту және дамыту, команда құру. Практик-психологтардың жеке пәндерді оқытуы тек теориялық білім алуға ғана емес, сонымен қатар оқыту үдерісінде практикалық дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл кәсіби қызметке және өндірістік практикадан өтуге дайындықтың берік негізі болып табылады.

 

Балалар мен жасөспірімдер психологиясы:

– балалар мен ата-ана қатынасы диагностикасына арналған психодиагностикалық құралдарды білу;

– түрлі жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері мен дамуын білу;

– ерекше қажеттіліктері бар балалармен түзету жұмысының диагностикасы мен негіздерін білу;

– нейропсихологиялық диагностиканы білу;

– практикалық психологтың балалармен және отбасылармен жұмыс бағыттарының теориялық негіздерін білу;

– психологияда эксперимент жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру.

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі оқу үдерісінде практикалық-бағытталған тәсіл болып табылады. Бағдарламаның практикалық бағдарлануын жүзеге асыру үшін оқыту үдерісіне әртүрлі салалардан психолог-практиктер тартылды: Транзактілік талдау, Экзистенциалды талдау, Юнг бағытындағы талдау, Нейролигвистикалық бағдарламалау, Эриксон гипноз, Жүйелік отбасылық психотерапия, Нейропсихология, Инклюзивті білім беру, аутистік спектр бұзылыстары бар балалардың диагностикасы мен түзетуі.

Психология:

– Тұлғаны дамыту және қалыптастыру психологиясы

– Шешім қабылдау психологиясы

– Тәуекел психологиясы

– Эмоциялық күйреу және стреске төзімділік психологиясы

– Стреске төзімділік пен өнімділікті дамыту психотехнологиялары

– Кросс-мәдени психология

– Жеке сәттілік пен даму психологиясы

– Психофизиология және психогенетика

– Топтық және жеке психотерапия

– Отбасы және неке психологиясы

– Эмоциялық және әлеуметтік интеллект

 

Бизнес-психология:

– Коммуникативтік психотехнологиялар

– Коучингтің базалық технологиялары

– Бизнес-тренингтер технологиясы

– Тренингтік жұмыстың психологиясы

– Ұйымдастыру психологиясы

– Персоналды бағалау және іріктеу

– Жарнама психологиясы

– Келіссөз психологиясы және конфликтология

– Кәсіпкердің жеке тиімділігі

– Көшбасшылық және команда құру

– Эмоциялық күйреу және стреске төзімділік психологиясы

– Өзін-өзі реттеу психологиясы

– Базалық тренингтерді әзірлеу негіздері

– Адам ресурстарын басқару психологиясы

 

Балалар және жасөспірімдер психологиясы:

– Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының диагностикасы және терапиясы

– Нейропсихологиялық диагностика

– Аутистік спектрлік ауытқулардың диагностикасы мен түзетуі

– Балалар психотерапиясының негізгі бағыттары

– Балалар клиникалық психологиясы

– Жасөспірімдердің қалыпты және патологиядағы мінез-құлқының ерекшеліктері

– Балалық шақтың мәдени антропологиясы

– Балалар шығармашылығының психологиясы

– Балалар жарақатының психологиясы

Қасымжанова Анар Алиакпаровна, «Психология» кафедрасының меңгерушісі, психология ғылымдарының кандидаты, доцент,  кеңес беруші психолог, НЛБ, Эриксон гипнозы, Жүйелі отбасылық психотерапия салаларының маманы, НЛБ сертификатталған тәжірибешісі

 

Исламгулова Светлана Константиновна, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ғылым және аккредитация бойынша проректоры.

«Творческая педагогика» ғылыми-әдістемелік журналының бас редакторы.

 

Хайруллин Гриф Тимурович, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Татарстан Республикасының еңбегі сіңген ұстазы, Өзбекстан Республикасының еңбегі сіңген ұстазы

 

Тихомирова Светлана Владимировна, психология ғылымдарының кандидаты, PhD., психология кафедрасының доценті, транзактық талдау тұжырымдамасын қолданушысы кеңес беруші психолог (Санкт-Петербург), «Прима» тренингтік орталығының директоры,  сертификатталған бизнес-тренер. НЛБ маманы (ППЛ), Сертификатталған коуч (Москва).

Хананян Анаит Аркадьевна, психология ғылымдарының кандидаты, PhD., психология кафедрасының доценті№ мамандану салалары: Тұлғалық-бағытты терапия (США). Экзистенциалдық психологии мектебі (Германия). Жарақаттану психологиясы (Университет Миссури, Колумбия, США). НЛБ (Москва).

 

Хон Наталья Николаевна,  PhD докторы, психология кафедрасының доценті, кеңес беруші психолог.

Мамандану салалары: Leadership Workshop, TOT for Sales Training, Harammach and Partners, Maximizing Human Capital, Steering Success, Changes facilitation, Бағалау орталығы технологиясы, How to attract and retain talented employees

Саммерс Данна Галдышаевна, PhD докторы, психология кафедрасының доценті, кеңес беруші психолог.

Мамандану салалары: Адам ресурстарын басқару, People you need, Сату тиімділігі, Тиімді басқару, Ювеналды Әділет, Халықаралық адам құқығын талдау.

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей);

Практикалық психология институты (Германия, қ. Лейпциг);

Балтық халықаралық академиясы (Латвия, қ. Рига);

Карлов университеті (Чехия Мемлекеті, қ. Прага);

Волгоград мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық университеті (Ресей, қ. Волгоград)

П.Г. Демидов атындағы Ярославль мемлекеттік университеті (Ресей, қ. Ярославль)

Психология:

– орта және жоғары оқу орындарындағы психолог;

– кәсіптік бағдарлау және кәсіптік оқыту орталықтарында, қалалық және республикалық жұмыспен қамту орталықтарында психолог;

– қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтарындағы психолог;

– өндірістік-кәсіпорындаррдағы психолог (персоналмен жұмыс жөніндегі психолог);

-спорт ұйымдарындағы психолог;

– медициналық ұйымдар мен емдеу-сауықтыру мекемелеріндегі психолог;

– құқық қорғау ұйымдарындағы және пенитенциарлық мекемелердегі, оңалту және әлеуметік бейімдеу орталықтарындағы психолог;

– ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы ғылыми қызметкер.

 

Бизнес-психология:

Бизнес-психолог кәсіби қызметті келесі лауазымдарда жүзеге асыра алады:

– банк құрылымдарында және кәсіпорындарда практикалық психолог;

– жалпы білім беру құрылымдарындағы психолог (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер);

– ұйымдардағы ұйымдастыру-басқару қызметі (HR-бөлімшелердің, рекрутингтік агенттіктердің, адам ресурстарымен жұмыс жүргізуге маманданған консалтингтік агенттіктердің қызметкері ретінде);

– психологиялық және білім беру орталықтарындағы психолог-кеңесші немесе психолог-тренер

 

Балалар және жасөспірімдер психологиясы:

Балалар мен жасөспірімдер психологы кәсіби қызметті келесі лауазымдарда жүзеге асыра алады:

– білім беру мекемелеріндегі психолог: мектепке дейінгі (балабақшалар, ерте жас шағындағы немесе жалпы балаларды дамыту орталықтары), мектептер, гимназиялар, лицейлер), орта оқу орындарында (колледждер);

– кәсіптік бағдарлау және кәсіптік оқыту орталықтарында, қалалық және республикалық жұмыспен қамту орталықтарындағы психолог;

– қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтарындағы психолог;

– спорт ұйымдарындағы психолог;

– медициналық ұйымдар мен емдеу-алдын алу мекемелеріндегі психолог;

– құқық қорғау органдары мен пенитенциарлық мекемелерде, оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтарында және т. б.

Касымжанова Анар Алиакпаровна

«Тұран» университеті, Алматы қ., Сәтпаев көшесі, 16-18-18а

 тел.: +7(727) 260-40-28 (ішкі 728), офис 517

Skip to content