Логистика – бұл салыстырмалы түрде жаңа мамандық, бірақ еңбек нарығында сұранысқа ие. Логистикалық қызмет компанияның барлық дерлік бөлімшелерімен тығыз байланыста. Логистика – ХХІ ғасырдың кәсібі. Логистиктің негізгі функциялары тапсырыс берушілермен және жеткізушілермен жұмыс, құжаттарды дайындау, оларды жүйелеу және тізілімдер жасау. Логист маманның міндетіне сонымен қатар бұйрықты қалыптастыру мен орналастыруға, қойма мен көліктің жұмысын үйлестіруге, сату бөлімімен сатып алуларды болжауға және жүк бағыттарын анықтауға, тауарлық-материалдық қорларды басқаруға байланысты ұйымдастыру мәселелерін шешу кіреді. Сонымен қатар, логист маман шет тілдерін білуі керек, мердігерлермен және жүргізушілермен келіссөздер жүргізе білуі, өз жұмысында ақпараттық технологияларды дұрыс қолдана білуі керек. Логист маман барлық бизнес-процестерді, жеткізілім тізбегін жан-жақты көрсетіп, оларды ұтымды оңтайландыру үшін шешім табуы керек.

Академиялық дәрежесі: қызмет көрсету бакалавры

ҰБТ -да таңдау бойынша сұрақтар:

Математика + География

ҰБТ пәндері (тиісті мамандық бойынша үміткерлер үшін):

Физика + Еңбекті қорғау

Оқыту нысаны: күндізгі, күндізгі қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып

Оқу мерзімі: орта білім алғаннан кейін 4 жыл (күндізгі)

Орта кәсіптіктен кейінгі 3 жыл (күндізгі, қашықтан)

Жоғары білім алғаннан кейін 2 жыл (қашықтықтан)

Кәсіби қызмет саласы мен объектілері

«Логистика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесі бағыттар бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметін жүзеге асыра алады: сатып алу және бөлу кезіндегі логистикалық процестерді басқару; тасымалдау; логистикалық тәуекелдерді басқару; қойма және жүктерді өңдеу; қорларды басқару; логистиканы ақпараттық және компьютерлік қолдау; логистикалық жүйелерді басқару.

логист маманның кәсіби қызметі материалдық өндіріс, тауар айналымы және қызмет көрсету саласында жүзеге асырылады және кәсіпорынның салалық, аймақтық және ассортименттік ерекшеліктерін ескере отырып, логистикалық қызметті ұтымды ұйымдастыру мақсатында барлық заңды нысандардағы кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етуге бағытталған.

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары:

 • материалдық ағындар мен ресурстар (тауарлық, қаржылық, кадрлық);
 • материалдық емес ағындар мен ресурстар (ақпарат, уақытша, қызмет көрсету);
 • тарату жүйелері; өндірістік және маркетингтік жүйелер; өндірісті, жеткізуді, таратуды, көліктік және технологиялық процестерді ақпараттық қолдау жүйелері.

Кәсіби қызметтің түрлері

Еуропалық «Біліктілік стандарттарына» ұқсас, Қазақстан Республикасының білім беру бағдарламасы аясында «Логистика» мамандығы бойынша бакалавр жұмыс деңгейіне жатады.

Пайдалану сатысындағы маман логистика мен жеткізілім тізбегін басқарудың негіздерін білуі керек: көлік, кедендік рәсімдер, қойма, ақпараттық технологиялар, логистикалық стратегия мен процестерді, логистикалық жүйелер мен олардың ішіндегі қатынастарды (жалпы білім), сонымен қатар бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы қағидаларын білуі керек. Қойма шаруашылығы және есепке алу.

Кәсіби қызметтің функциялары

 • жеткізу процесінде үйлестіру және ең жақсы нұсқаны таңдау;
 • тауарларды сақтау және жөнелту;
 • процесті басқару;

Бастапқы құжаттарды дайындау, оны жүйелеу және тізілімдерді қалыптастыру;

 • дайын тапсырыстарды қалыптастыру және орналастыру;
 • құжаттарды дайындау және лицензиялау органдарына тапсыру;
 • қойманы, сондай-ақ көлік қызметін бақылау және үйлестіру;
 • оңтайлы сатып алуларды болжау;
 • тауарларды бағыттауды орындау.

Кәсіби қызметтің бағыттары

 • логистикалық жүйелерді ұйымдастыру және жобалау;
 • экономиканың түрлі салаларындағы кәсіпорындарда логистикалық процесті жоспарлау;
 • материалдық және ілеспе ағымдарды басқарумен байланысты кәсіпорын ресурстарын оңтайландыру;
 • сатып алу, өндіру және бөлу кезіндегі логистикалық процесті басқару;
 • кросс-функционалды және ұйымаралық логистиканы үйлестіру;

Негізгі логистикалық функцияларды басқару: тапсырыстар, қорлар, тасымалдау, қойма және жүктерді өңдеу, буып-түю, қызмет көрсету;

 • логистикалық жүйелердің жұмыс істеуін ақпараттық қамтамасыз ету;
 • логистикалық жүйелерді басқару: бақылау және аудит;

Жаһандық логистикалық жүйелер мен халықаралық логистиканы қалыптастыру;

Макро логикалық жүйелерді жобалау және басқару.

Кілтті компетенциялар

Заманауи мамандардың біліктілігіне қойылатын жоғары талаптарға сәйкес, «Логистика» мамандығының түлегі келесі негізгі құзыреттерге ие болуы керек:

1) әмбебап (жалпы) құзыреттер:

Жалпы ғылыми;

 • аспаптық;

Әлеуметтік және жеке;

Жалпы мәдени;

2) пәндік (кәсіби) құзыреттер:

Жалпы кәсіби;

 • профильді және арнайы.

Бұл бағдарламаның ерекшелігі – қазақстандық логистикалық кластерде логистика бойынша сертификатталған курстардан өту мүмкіндігі.

«Логистика» білім беру бағдарламасының артықшылықтары:

– оқытудың интерактивті әдістерін қолдану (интерактивті дәрістер, кейстер, рөлдік және іскери ойындар, презентациялар, бизнес-жобалар);

– практикаға бағытталған жаттығулар (мастер-кластар, практиктерді шақырумен қонақ және екілік дәрістер, коммерциялық құрылымдардағы көшпелі сабақтар);

– компьютерлік технологияны қолдану (kahoot.it сайтында онлайн тестілеу, Adobe connect бағдарламалық жасақтамасы негізінде онлайн сабақтар өткізу, қолданбалы оңтайландыру мәселелерін шешу және Excel бағдарламасында іскери ойын жүргізу, эконом және U-3 тестілеу бағдарламаларын қолдана отырып компьютерлік тестілеу. );

– тиісті сертификат ала отырып, ағылшын тілін тереңдетіп оқыту;

– жетекші компанияларда өндірістік және дипломдық тәжірибеден өту;

– қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін «Логистика» мамандығының оқу жоспарын шетелдік жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларымен үйлестіру.

Бакалавриат
Специальные или проф.дисциплины Элективные
3.1 Міндетті пәндер

Шет тілі (негізгі курс)

3.3. Таңдаудың жалпы пәндері

Менеджмент

 

Қазақ (орыс) тілі (негізгі курс) Маркетинг
Қазақстанның қазіргі тарихы (МЕ) Жалпы көлік курсы
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Іскерлік мәдениет
Философия Құжат айналымы және іс қағаздарын жүргізу
Кәсіби бағытталған шет тілі Бизнеске кіріспе
 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Инноватика
3.2. Мамандық бойынша міндетті пәндер Бухгалтерлік есеп
Жоғарғы математика Қаржы
Экономикалық теория Бизнес-жоспарлау
Логистика негіздері Жобаны басқару
Ақпараттық логистика 3.4  Арнайы таңдау пәндері
Логистикадағы математикалық модельдеу Логистикадағы статистикалық әдістер
Өнімнің логистикасы Бизнес-коммуникациялар
Көлік логистикасы Саланы басқару логистикасы
Жеткізу тізбегін басқару Көлік географиясы
 

 

Логистикалық фирмалар экономикасы
Логистикалық қызмет нарығындағы баға белгілеу
Маркетинг логистикасы
Өндірістік логистика
Қоймалық логистика
Сыртқы сауда операцияларының логистикасы
Ғаламдық логистикалық жүйелер
Логистикалық компанияны ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Логистикалық шығындарды басқару
Терминал және логистикалық кешендер
Логистикалық жүйелерді ұйымдастыру және жобалау
Телематика
3.5. Таңдау бойынша қосымша модуль
Ағылшын тілі (сертификатталған курс)
Шығармашылық ойлау
Бизнеске арналған кеңсе шешімдері

 

Тазабеков Куаныш Амеркулович — Экономика ғылымдарының кандидаты, профессор, «Тұран» білім беру корпорациясының вице-президенті, «Тұран» университетінің бірінші проректоры, Қазақстандық маркетинг қауымдастығының президенті, Қазақстанның ақпараттық-энциклопедиялық каталогының (КиНЭС) бас редакторы.

Разакова Дина Ибрагимовна —  PhD, Экономика ғылымдарының кандидаты, Тұңғыш Президент Қоры жанындағы ғылым жөніндегі кеңестің мүшесі – «Елбасы», Қазақстан Маркетингтік Ассоциациясының стратегиялық даму жөніндегі директоры, «Логистика (сала бойынша)» мамандығы бойынша РОӘС мүшесі.

Мусалиева Роза Джалиловна – «Маркетинг және логистика» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к, доцент. Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үш жақты комиссияның мүшесі. CMILT логистика және көлік мамандарының ғаламдық қауымдастық мүшесі.

Тлеубердинова Айжан Тохтаровна – экономика ғылымдарының докторы, “Маркетинг және логистика”кафедрасының профессоры. Үш тілде 200-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы, оның ішінде: 8 монография, 15 оқулық, 6 оқу құралы, 12 электрондық оқулық. “Туристік саланы ұзақ мерзімді дамытудың факторы ретінде Қазақстан Республикасының брендін қалыптастырудың теориялық және практикалық негіздері” ғылыми жобасының жетекшісі; GeKaVoc халықаралық ғылыми жобаларының орындаушысы – логистика, Қазақстанның тұрақты энергиямен жабдықтау мехатроникиясы саласында кәсіби білім беру, 4 жоғары қонақ үй мектебін (TEMPUS) құру; “Инновациялық үдерісті тиімді басқару тетігін жасау және проблемаларды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасында инновацияларды коммерцияландыру процесін зерттеу”ғылыми жобасының орындаушысы. Ғылыми зерттеу бағыты: стратегиялық маркетинг, логистика, туризмдегі кәсіпкерлік.

Кулик Вероника Борисовна – т.ғ.к. 05.13.10 «Әлеуметтік-экономикалық жүйелердегі менеджмент» мамандығы, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. 40-тан астам ғылыми мақалалардың авторы. Қазақстан үшін 1С бағдарламалық қамтамасыздандыруды локализациялаудың халықаралық жобасын басқарды. Оның техникалық және экономикалық салалардағы білімдері, кәсіпорындарда бағдарламалық қамтамасыздандыру мен мәліметтер базасын енгізу, экономикалық бағдарламаларға кеңес беру, аймақтық оқу орталықтарын құру, мамандарды аттестациялау және сертификаттау бойынша жобаларды басқару бойынша көп жылдық тәжірибесі бар. Ғылыми қызығушылықтары: кәсіпорынды басқарудағы сандық технологиялар, білім берудегі ақпараттық технологиялар.

Чакеева Карлыгаш Сайлаубаевна – «05.13.06-Технологиялық үдерістерді және өндірісті автоматтандыру және басқару (салалар бойынша)» мамандығы бойынша т.ғ.к., “Маркетинг және логистика” кафедрасының доценті, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі – ХАА. Еуропалық логистикалық қауымдастықтың мүшесі.

Үш тілде 70-тен астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Соңғы 5 жылда логистика саласындағы ғылыми жобаларға қатысып, оның ішінде “Communication and Transfer Center Logistics”-оқу және өндіріс (Германия) арасындағы стратегиялық міндеттерді қою және шешу үшін халықаралық ғылыми жобаға қатысты. Қазіргі уақытта «Логистикалық жүйелерді басқару механизмдері» жобасының жетекшісі болып табылады».

Ғылыми зерттеу бағыты: логистика саласында оқыту мен өндіріс арасындағы стратегиялық міндеттерді шешу, сонымен қатар Автоматтандыру және басқару.

Иманбекова Мейрамгул Ахметбековна – техника ғылымдарының кандидаты, «Маркетинг және логистика» кафедрасының Жоғары аттестациялық комиссиясының доценті. 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. «Инновациялық технологиялар және Қазақстандағы маркетинг пен логистика әдісі» зерттеу тақырыбына қатысты, «Интерактивті оқыту әдістері» тақырыбында авторлық шеберлік сыныбын жасап, өткізді. Ғылыми қызығушылықтары: логистика. көліктік логистика, қойма логистикасы, жалпы көлік мөлшерлемесі.

Беккулиева Бахыт Молдосалиевна – Техника ғылымдарының кандидаты, мамандығы 05.18.15- Азық-түлік тауарларын зерттеу және тамақ өнімдерінің технологиясы, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. Үш тілде 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Ғылыми қызығушылықтары: маркетингтік коммуникациялар, маркетингтік жоспарлау, сервистік маркетинг, тұтынушылар мінез-құлқы, бренд-менеджмент, тұтынушылар мінез-құлқының типологиясы, маркетингтік менеджмент, нейромаркетинг

Давлетова Майра Турысбековна – кономика ғылымдарының кандидаты, Маркетинг және логистика кафедрасының доценті (Жоғары аттестациялық комиссияның доценті).

100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы: 10 оқу-әдістемелік құрал (соның ішінде РОӘС атауымен), 2 монография, Scopus мәліметтер базасында индекстелген журналдағы мақалалар және т.б.

Екі зерттеу тақырыбын басқарды. Қазіргі уақытта ол «Қазақстандағы инновациялық маркетинг және логистикалық технологиялар» атты үшінші ғылыми тақырыпты жүргізеді.

Ағылшын тілінде сөйлейді: IELTS сертификаты бар.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, жарнама, инновация, халықаралық сауда.

Маркетинг және логистика менеджменті бөлімінің төрағасы.

Кренгауз Ирина Наумовна –  08.00.01 Экономикалық теория мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. 100-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы, соның ішінде үш монография, екі оқу құралы. ANS ретінде ол Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық бес тақырыбына қатысты.

Ғылыми қызығушылықтары: әлемдік экономиканың жаһандануы, халықаралық және аймақтық экономикалық интеграция, инновациялық ынтымақтастық.

Тышканбаева Мансия Букаринам-ф.ғ.д., доцент. Ресей ғылым академиясының Сібір филиалының Теориялық және қолданбалы механика институтында кандидаттық диссертациясын аяқтады.

1997 жылдан бастап ЖОО-да экономикалық мамандықтардың ақпараттық-математикалық циклі пәндерінен сабақ береді. Қазіргі уақытта ол жаңа «Логистика» мамандығы бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларын дайындаумен және дайындаумен айналысады, сонымен қатар инновациялық позициядан студенттер мен магистранттарға арналған оқу-әдістемелік құралдарды жасау үстінде. Үш тілде 50-ден астам ғылыми жарияланымдардың, қазақ және орыс тілдеріндегі оқулықтар мен оқу құралдарының авторы.

Таракбаева Раушан Ерболатовна – ехника ғылымдарының кандидаты, маркетинг және логистика кафедрасының доценті.

Негізгі ғылыми жетістіктері: 75 жарияланымның, 10 инновациялық патенттің және Қазақстан Республикасының авторлық куәлігінің авторы; «Болашақ» стипендиясының иегері. Зерттеу бағыттары: коммерциялық емес ұйымдардағы маркетинг, тұтынушылардың мінез-құлқы, жүктану ғылымының негіздері, тауартану және тауарларға сараптама, тамақ сапасының негіздері, сапа менеджменті.

Джумадилдаева Жания Бакитовна – 6D050600- «Экономика» мамандығы бойынша PhD, «Маркетинг және логистика» кафедрасының аға оқытушысы. Үш тілде 25-тен астам ғылыми мақалалардың авторы. Тұран университетінде ENACTUS халықаралық студенттер қозғалысына жетекшілік етті (жетістіктері туралы дипломдарым бар). «AR-Kuat» ЖШС маркетингтік стратегиялары бойынша кеңесші. «Қазақстан Республикасының іскери тауашаларын маркетингтік зерттеу», «Маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу» тақырыптары бойынша тренингтер әзірленді және өткізілді.

Ғылыми қызығушылықтары: франчайзинг, франчайзингтік қатынастар, маркетингтік зерттеулер, маркетинг, кәсіпкерлік қызметтің интеграцияланған нысандары.

Асанова Тумар Амангельдиновна – Экономика магистрі, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы. 80-нен астам ғылыми мақалалардың авторы.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, маркетинг менеджменті, банктік маркетинг, маркетингтік коммуникациялар, халықаралық маркетинг, бренд менеджменті, тұтынушы мінез-құлқының типологиясы, маркетингтік зерттеулер, өндірістік маркетинг, әлемдік логистикалық жүйелер, сапа менеджменті.

Мухияева Динара Мухтаржановна – «6D051700-Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша PhD, «Маркетинг және логистика» кафедрасының доценті. Үш тілде 35-тен астам ғылыми мақалалардың авторы. Ол «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығының Мәскеудегі өкілдігімен және G-global жастар қозғалысының штаб-пәтерімен байланыс алаңының қызметіне жастарды тарту саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасасуға қатысты.

Ғылыми қызығушылықтары: ұлттық инновациялық жүйе, кәсіпорындардың инновациялық қызметін қаржыландыру, инвестициялар мен инновациялар.

Каирова Әсел Ахатқанқызы – экономика ғылымдарының магистрі, Маркетинг мамандығы бойынша, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы. 50-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы. Ол жетекші шетелдік фармацевтикалық компанияда және медицина саласындағы қазақстандық консалтингтік компанияда маркетолог және менеджер болып жұмыс істеді.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі қаржыландыратын «Елдің инновациялық дамуы контекстінде қазақстандық брендтің қалыптасуы» атты ғылыми-зерттеу жобасын әзірледі және қатысты. Ол менеджердің орысша-ағылшынша-қазақша сөздігін жасау тобының мүшесі болды. Ол Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры Жас ғалымдар кеңесінің ұйымдастыруымен XII Халықаралық ғылыми конференциясында «Брендтің сәйкестігі» тақырыбында авторлық шеберлік сыныбын жасап, өткізді.

Ғылыми қызығушылықтары: маркетинг, брендинг, B2B маркетингі

Егизбаева Гульнур Керимхановна – 6М050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша ғылым магистрі, «Маркетинг және логистика» кафедрасының аға оқытушысы. 1 оқу құралының және үш тілде 50-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

Есбосынова Айнура Кудайбергенкызы –  6M050600-Экономика мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі, Маркетинг және логистика кафедрасының аға оқытушысы, 10-нан астам ғылыми мақалалардың авторы.

Ғылыми қызығушылықтары: экономика, экономикалық тұрақты даму, маркетингтік тәсіл.

Мухамедкаримова Анелия Маликовна — Mind Style ЖШС директоры, орынбасары Қазақстандық Маркетинг Ассоциациясының директоры, маркетинг бойынша сарапшы, Қазақстан Маркетологтар Клубының негізін қалаушы, маркетинг және өнімді өткізу, маркетинг, сату және сервистегі бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша жұмыстарының авторы. Ливерпуль маркетинг университетінде MBA, Ұлыбритания. Сертификат иесі Жоғары білім туралы педагогика сертификаты, HARVARD Дерек Бок Оқыту және оқыту орталығы, АҚШ.

Альфонз Энтони — Еуропалық логистика қауымдастығының вице-президенті, PhD, Будапешт метрополитен институты (Венгрия).

Лукиных Валерий Федорович — Сібір логистика қауымдастығының президенті, экономика ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, Ресей инженерлік академиясының корреспондент-мүшесі, жетекшісі. ҚМСУ логистика бөлімі.

Роланд Гизе – Экономика ғылымдарының докторы, Зиттау-Герлиц қолданбалы ғылымдар институтының профессоры (Германия).

Элеонора Танкова – PhD, Варна еркін университетінің экономика факультетінің деканы (Болгария).

«Traffic logistics group» ЖШС

«Global Trade» СЛК

«Lomer Point Bridge» СЛК

Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті

Халықаралық кәсіпкерлік академия ID-GROUP

LBK – Латвия бизнес колледжі

Серіктес университеттермен және басқа ұйымдармен ғылыми және білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық:

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары:

 1. Пенсильвания мемлекеттік университеті, ауылшаруашылық ғылымдары колледжі (Пенсильвания, АҚШ).
 2. Зиттау / Герлиц қолданбалы ғылымдар университеті (Зиттау / Герлиц, Германия).
 3. Будапешт метрополитен университеті (Будапешт, Венгрия).
 4. Быдгощтағы WSG Экономика университеті (Быдгощ, Польша)
 5. Шяуляй университеті (Шауляй, Литва).
 6. Балтық халықаралық академиясы (Рига, Латвия).
 7. Варна экономика университеті (Варна, Болгария).
 8. «Синергия» Мәскеу қаржы-өнеркәсіп университеті (Ресей).
 9. Қырғыз экономикалық университеті. (Бішкек, Қырғыз Республикасы).
 10. Ю. Купалы атындағы Гродно мемлекеттік университеті., Гродно, Беларусь Республикасы
 11. Красноярск мемлекеттік аграрлық университеті, (Красноярск, Ресей)
 12. Лодзь технологиялық университеті (Лодзь, Польша)
 13. Алтай мемлекеттік университеті (Барнаул)

«Маркетер және логист» ғылыми студенттік тобы.

Студенттік ғылыми альманахта студенттердің мақалаларын жариялау.

Студенттердің «Дағдарыс жағдайындағы экономиканы дамытудың заманауи тенденциялары», MNPK «Маркетинг және логистика: инновациялық стратегия, технологиялар және шешімдер», Жас ғалымдар үшін MNPK, «Жас Тұран», MNPK «Қазақстандағы болашақ логистикасы».

«Тиімді тайм-менеджмент»  тренингіне студенттердің қатысуы.

Студенттердің «Қазақстандағы заманауи онлайн жарнама» шеберлік сабағына қатысуы.

Студенттік «Салауатты буфет» бизнес-жобасын әзірлеу.

Студенттердің «Turan Innovation» бизнес-жобалар байқауына қатысуы.

Студенттердің «Туранов оқулары» СҒЗЖ байқауына қатысуы.

Энактус-Тұран студенттік қозғалысына студенттердің қатысуы.

Оқушылардың Apriori пікірсайыс клубына қатысуы.

Студенттердің «Мисс Туран» және «Мистер Туран» конкурстарына қатысуы.

Студенттердің Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған мерекелік іс-шараға қатысуы.

Студенттер жыл сайынғы қайырымдылық жәрмеңкесіне қатысады.

Тілдер күніне студенттердің қатысуы.

Студенттердің жыл сайынғы «Бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне» қатысуы.

«Тау-Тұран» оқу-жаттығу кешеніндегі жаттығулар мен командалық құрамға қатысу үшін кететін орындар.

IPA ID-GROUP бизнес-марафонына студенттердің қатысуы.

Логистикада маманның, жетекші маманның, менеджердің, бөлім бастығы мен логистика директорының мансаптық деңгейлері ерекшеленеді. Жас логист маман оқу кезінде жұмыс таба алады, тәжірибені қарапайым кезеңдерде аяқтайды, мысалы, қоймада, компанияның көлік бөлімдерінде – Туран студенттері сияқты. Көптеген ірі компаниялар біздің студенттерімізді компанияда әрі қарай дамыту үшін тағылымдамадан өтуге қабылдайды. Логистикалық мансаптың бастауы – Логистика жөніндегі директор. Ол компания стратегиясын әзірлеуге қатысады, үлкен ағындар мен ресурстарды басқаруға жауап береді және Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Логистика мамандығы бойынша бітірушілер өз бетінше бизнеспен айналыса алады, өйткені бұл жерде өздерінің логистикалық компаниясын құру өте кең таралған. Мұндай компания тасымалдау, қойма, сатып алуды басқару саласында қызмет көрсетеді, басқа компаниялар үшін логистикалық IT шешімдерді әзірлеуге қатысады. Әрине, бұл қосымша дайындықты қажет етеді, бірақ кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерді терең игеру осы қызмет саласындағы табысты мансаптың негізгі факторы болып табылады. Логистика компанияның барлық деңгейлері арасындағы байланыстырушы буын болып табылатындығы логист маманға мансап сатысымен көтеріліп, көптеген бөлімдермен өзара әрекеттесуге, олардың жұмысы мен корпоративтік басқару жүйесіндегі орнын түсінуге мүмкіндік береді.

Мұндай тәжірибе белсенді өмір салты мен жетістікке жету ниетімен бірге жақсы мансаптың негізі бола алады

Чакеева Карылгаш Сайлаубаевна

 «Маркетинг және логистика» кафедрасының меңгерушісі

 т.ғ.к., доцент

k.chakeyeva@turan-edu.kz

206-40-26 вн.723

Skip to content